SJAMANISTISK COACHING

Sjamanistisk coaching er en-til-en veiledning i den klassiske sjamanistiske reisen for at du skal kunne ta kontakt med dine kraftdyr og åndelige veiledere som er aspekt av deg selv. Disse en kilde til hjelp og veiledning. 

Sjamanistisk coaching ble utviklet av Dr. Michael Harner, en antropolog og grunnlegger av The Foundation for Shamanic Studies som en moderne shamanistisk teknikk. Din kraftdyr og Åndelige veiledere er dine sanne rådgivere og kan gi deg hjelp, kraft og visdom til å håndtere livet på flere måter. 

Du vil lære å kommunisere med dine åndelige veiledere i den øvre verden og dine kraftdyr i den lavere verden. Arbeidet er intenst og spennende. Du setter en intensjon før din reise etter samtale, veiledes i hvordan reise, dessuten sjamanistisk coaching etter reisen. Alt en-til-en. Du forsterker din forbindelser med din indre visdom/indre healer.  Alle kan lære å bruke disse teknikkene for å åpne vei for direkte kontakt den delen av deg som vet nøyaktig hva du trenger å se, høre og føle der og da - din indre visdom/indre healer. Du kan på denne måten oppnå en dypere forståelse for hvem du er.

Se også Sjamanisme.