BEVISSTGJØRENDE VEILEDNING

Fokus på tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær gjennom veiledning under behandlingen. Løsningsorientert.