HOLOTROPISK PUST

Holotropic Breathwork er en kraftfull metode for selvutvikling og healing. Her integreres moderne bevissthetsforskning, antropologi, forskjellige typer dybdepsykologi, transpersonlig psykologi, østlig spirituell praksis og universelle mysterietradisjoner.

Holotropic kommer fra det greske, Holos: helhet og Trepein: å bevege seg i retning av. Tilsammen gir de meningen: Bevege seg mot helhet. Prosessen guides på denne måten av den indre visdommen, den indre healer, og innholdet og kvaliteten er unik for hver enkelt deltager.

Dr. Stanislav Grof er grunnleggeren av Holotropic Breathwork og er en kjent banebrytende forsker i klinisk bruk av LSD i psykoterapi. Han er også kjent som grunnleggeren, med Abraham Maslow, av bevegelsen Transpersonal Psychology. Han er, ifølge Ken Wilber, "uten tvil verden største nålevende psykiater." Grofs kliniske forskning med LSD var lovende, men på grunn av misbruk i befolkningen ble substansen forbudt å bruke i 1967 og den kliniske forskningen ble derfor avsluttet i 1975. Dette førte til at han viet sin oppmerksomhet til andre metoder, som også omfattet ikke-ordinær bevissthet. Han startet med bruk av dyp og rask pust sammen med musikk som metode. Dette er grunnlaget for Holotropic Breathwork, som Stan Grof utviklet med sin kone Christina Grof. De startet med Holotropic Breathwork Workshops i 1976. Selv om det ved disse metodene finnes mange likheter både i settingen og intensjonen, involveres ikke substanser under Holotropic Breathwork.

Dette er en metode hvor man kombinerer dyp, rask pust med intens og drivende musikk for å komme inn i en utvidet bevissthetstilstand. Denne tilstanden gjør det lettere å få tilgang til det ubevisste i mennesket. Holotropic Breathwork har som mål å forene kropp og sinn, noe som gir tilgang til ubevisste minner og opplevelser, som kan være fraværende under ordinær bevissthet. Målet er helhet, helbredelse og dyp indre visdom.

Den indre healeren er det viktigste konseptet i Holotropic Breathwork. Som en evolusjonær livskraft, tilstede i oss alle, gjør den sitt arbeid for å gi økt bevissthet, helhet og helbredelse. Holotropic Breathwork opererer under prinsippet om at vi er vår egen beste healer. Hovedprinsippet er at healing kommer fra pusterens indre. I den holotropiske modellen har man full tillit til akkurat dette. Grof mener det finnes en indre radarfunksjon i menneskets psyke. Denne kan velge de mest relevante erfaringer vi trenger på akkurat et bestemt tidspunkt i vår utvikling. Ingen kan på forhånd vite hva den erfaringer er.

I Holotropic Breathwork jobbes det i par, med en som "puster" og den andre som "sitter". Selve metoden består av enkel teknikk: en dypere og raskere pust kombinert med intens, kraftfull musikk, satt sammen på en spesiell måte. Med lukkende øyne og liggende på en madrass tar den enkelte deltager utgangspunkt i pusten og musikken i rommet. På denne måten får vedkommende tilgang til endret bevissthetstilstand, som aktiverer menneskets egen naturlige healingsprosess. Selve pustesesjonen varer i ca. to-tre timer. Senere bytter pusteren og sitteren roller.

Noen mennesker kommer til en Holotropic Breathwork Workshop som siste utvei eller når de er i en spirituell krise. I slike tilfeller er det indre arbeidet ikke bare et ønske for dem, men en nødvendighet. De ønsker eller trenger å gi seg over til den indre prosessen. For andre mennesker kan en workshop være et sted de kan være fullt og helt seg selv og hvor de kan gi uttrykk for noe de har strevd med over tid. Videre kan andre se på Holotropic Breathwork som en spirituell praksis og ha som rutine å delta på en workshop et par ganger årlig. Det blir mer og mer vanlig at terapeuter og psykologer anbefaler Holotropic Breathwork som ledd i behandlingen.

Under en workshop gis ingen forventninger til opplevelser. Det er ikke på noen måte aktuelt å forutse hva som kan komme til overflaten. Fasilitatorer sier gang på gang at det er viktig å gi slipp på en eventuell agenda og heller la seg selv bli overrasket. Den indre healeren vil velge det som skal utforskes, hva som trenger healing og hvilken lærdom som vil komme. Pustingen bringer opp akkurat det han/hun trenger å erfare på det tidspunktet. Dette kan komme fra hvilket som helst bevissthetsnivå avhengig av hva pusteren trenger. Det som betyr noe er at pusteren får akkurat den opplevelsen på akkurat den dagen.

Under en workshop har deltakerne anledning til å uttrykke eget sinne og kan lage så mye lyd de har behov for. Opplevelser av for eksempel voldelige følelser kan oppstå under pustingen, men prosessen er ikke voldelig. Alle som deltar på en workshop har bestemt seg for å møte seg selv, hvilket også omfatter deres skyggesider, slik at de kan oppleve mer fred i deres vanlige liv. Sinne er bare en av mange opplevelser, som kan oppstå under pustingen. Noen opplever tristhet, sorg, sårbarhet, visdom og undring, så vel som fred, glede og lekenhet.

Dype prosesser krever tid til integrering. Dette er grunnen til at Holotropic Breathwork Workshops som oftest arrangeres med overnatting, eller i alle fall som heldagsarrangementer. Dette legger forholdene til rette for at deltakerne kan gå inn i dype prosesser og har tid til å fullføre opplevelsene. Før deltakerne forlater workshopen skal de være godt jordet. Dette krever integreringsarbeid etter pustingen, som blant annet å tegne mandalaer, deling i grupper, dans og bevegelse, noen ganger turer i naturen, samt eventuelle individuelle samtaler.

Holotropic Breathwork ledes av fasilitatorer som er trenet gjennom Grof Transpersonal Training (GTT). Workshops kan kun arrangeres og drives av personer som er sertifisert av GTT.

Fasilitatorer vil være tilgjengelige gjennom hele økten og hvis pusteren føler at han/hun ikke er ferdig når økten er under avslutning. De er ikke healere eller terapeuter, men kan heller sammenlignes med jordmødre, som er der for å støtte prosessens iboende visdom. Å fasilitere under en Holotropic Breathwork Workshop er intenst. Grof har en gang sagt at grunnen til at prosessen for å få sertifisering som fasilitator tar lang tid, er at det tar minst to år å innse hvor lite man vet.

Fasilitatorene tilrettelegger, forklarer metoden, skaper trygghet, støtter prosessen og samtaler med deltagerne om de trenger eller ønsker dette gjennom hele workshopen. De er spesielt trenet i å «ikke-vite». Hver deltaker, som forlater en workshop skal føle en forsterket personlig kraft ved å ha opplevd at alle svarene finnes i deres eget indre. Fasilitatoren er der for å hjelpe, støtte og oppmuntre pusteren til å finne sin egen måte eller vei. Praksisen er helt enkelt å ikke vite og holde rom for de som puster slik at de kan finne svarene selv.

Det kreves ingenting for å delta. Kun en alminnelig god helse. Bli med på en reise til ditt indre univers og oppdag nye sider av deg selv. Få løst opp eventuelle spenninger eller problemer, som kan være vanskelige å løse på det kognitive plan.

"Stanislav Grof is one of the most important pioneers in the scientific understanding of consciousness. He and his wife, Christina, have contributed both to its intellectual and experiential understanding through their work with Holotropic Breathwork." Deepak Chopra

Et godt utsagn er: "I love the release and the profound healing in this work. Not the pain, but the release....

Stan Grof

Jeg møtte Stan Grof i Spania i august 2015 på en av utdanningsmodulene mine der på min vei for å bli Sertifisert Fasilitator i Holotropic Breathwork eller på norsk: Holotropisk Pust. 

Denne modulen het Spiritual Emergency og han var hovedforeleser på denne. Dette bildet er fra en av pausene. Han foreleste 12 timer om dagen i flere dager, med to tolker og fløy tur-retur California. Jeg mener han her er rundt 86 år - og han virkelig brenner for det han driver med! Ikke mindre enn imponerende og han er virkelig som et bibliotek - han kan snakke i timesvis. 

© Holotropisk Pust Norge 2018