SJAMANISME

Sjamanisme er den eldste åndelige og helbredende praksis på planeten, den dateres tilbake 50 000 år. Det jobbes med trommereise, rasle, kraftdyr og åndelige veiledere.

Å være menneske er å bli såret. Sjamanistisk praksis og teknikker kan hjelpe oss til å bli hele igjen som mennesker, til å få en dypere kontakt med oss selv, hverandre, jorden og til det store mysteriet som vi alle er en del av. Sjamanistiske erfaringer er en del av hverdagen, sykluser av fødsel, død og gjenfødsel er en del av vår virkelighet. Dette mønsteret gjentas gjennom hele livet. Når noe dør blir noe annet født.

Denne tradisjonen har vokst frem gjennom vår dype forbindelse til vår alles mor - Moder Jord - PachaMama.

Det å jobbe sjamanistisk betyr at det brukes ekstatiske teknikker for å gå inn i ikke-ordinær bevissthetstilstand, reise ut av kroppen, ta kontakt med åndelige veiledere og kraftdyr og på den måten kunne skape endringer i ordinær virkeligheten.

Se også Sjamanistisk Coaching.