READING

En reading er en sjel-til-sjel kommunikasjon.

Verktøy og teknikker brukes for å lese deg, fra et nøytralt ståsted.