KURS

Jeg holder kurs, både dag, helg, kveld. 
Se også informasjon om kurs og kommende arrangementer på forsiden.
Jeg er fast crew på Dunderry Park i Irland ved bla Holotropic Breathwork der og arrangerer gjerne for deg som ønsker å delta på dette eller trenger veiledning ift andre kurs og workshops der.
Ønsker du helgekurs, dagskurs eller kveldskurs i noe av det jeg tilbyr der du bor? Ta kontakt!

  Yin Yoga kurs

Når: Dato kommer….

8 ukers kurs


Hvor:  

Pris    

Nivå: Nybegynner&Litt øvet


Yin Yoga er en rolig yogaform som har sitt fundament i Taoismen og Tradisjonell Kinesisk Medisin(TKM) med fokus på yin-vev som bindevev, ligamenter samt indre organer og meridianer/de fem elementer og heartfulness(vel, de fleste kaller det mindfulness).


Vi ligger lenge(3-5min) i hver stillingen og disse tilpasses hver enkelt person ved behov for dette. I stedet for å streve etter kontroll av kropp og pust, så har vi et fokus på å observere og akseptere hva som skjer når vi slapper av og lar kroppen hvile mykt inn i stillingen. Vi gir slipp på stress og spenninger og kan oppleve dyp avspenning og indre ro.

Hver time avsluttes med avspenning, Rainstick & Gong.

Aktiv avspenning handler om å gi slipp på spenninger. En stund med yoga, meditasjon og/eller pusteøvelser kan være nok til å skape ro, redusere stress og gi deg mer styrke og glede.


Jeg opplever at Yin Yoga gir meg en sterk tilstedeværelse, økt bevissthet og indre ro - jeg vender oppmerksomheten dypt innover og lander i meg selv.

Alle kan gjøre Yin Yoga. Er du stresset, sover dårlig, frodig, utmattet eller stiv i kroppen og tror yoga ikker er noe for deg - kom, du kan få det bedre med denne formen for Yoga. Øvelsene er enkle, slik at alle kan delta. Du trenger ikke å være myk eller i god form for å være med på kurset. I kurset blir det lagt vekt på at du lærer øvelser og teknikker som du kan fortsette å bruke på egenhånd etter kursets slutt.


Jeg gleder meg og ønsker deg hjertelig velkommen!


For påmelding til Yin Yoga og Kundalini Yoga klassene, send mail: annemoneshjerte@gmail.com eller send sms: 988 40 811 Jeg trenger da ditt navn, adresse, mail og mobil. Du må ha betalt tilsendt faktura innen en uke før kursstart om ikke annet er avtalt. Har du spørsmål eller lurer på noe, trenger du å dele opp betalingen mm - ta kontakt med meg.

©

Kundalini Yoga kurs


Når: Dato kommer…….
Hvor:
Pris:

Nivå: Nybegynner

KUNDALINI YOGA
Yoga betyr forening.
Kundalini Yoga kalles for Bevissthetens Yoga eller Alle Yogaformers Mor.
Det er et dynamisk, kraftfullt verktøy. I Kundalini Yoga jobbes det med å foredle hele mennesket, vi jobber med kropp, sinn og sjel.
Å skape forening mellom pust og bevegelse, kropp og sjel, mellom meg som menneske og universet.
Denne Yogaformen er en rask måte å etablere kontakt mellom kropp, sinn og sjel - den kan også kalles et instrument for Sjelen.
Det er en urgammel vitenskap som er utviklet for å vekke den kundalini-energien vi alle er født med. Den er vår kjerne, vår livskraft og ligger i dvale i rotchakraet ved ryggradens fjerde virvel.
Bevisst og presist kombineres pust, mudraer, øyefokus, mantraer, kroppslåser og stillinger for å balansere kjertelsystemet, styrke nervesystemet, styrke lungekapasiteten og rense blodet.
Dette skaper balanse i kropp, sinn og sjel.
Kundalini Yoga er ingen relgion. Når vi jobber med denne yogaformen, vil det ha en oppløftende virkning på oss. Vi kan også si at vår Ånd blir løftet, uten at trenger å ligge noe mystisk i det. Den er for alle, den er universal. Du kan ta klasser i hele verden, men grunnoppbyggingen er den samme, men med forskjellige lærere. Det er helt klare retningslinjer.
Det kan oppleves sterkt, forløsende, dypt berørende og hellig.
Vi jobber alltid ut fra eget ståsted og forutsetninger, så dette er ditt arbeid, på din matte, i rommet, i fellesskap.
Hvis vi ønsker å nå vårt fulle potensial, å bli fullt ut tilstede, må vi vekke kundalini-energien.
For mennesker i dag kan det være en utfordring med en hverdag med stress, hastighet, utfordringer, jobb og familieliv.
Kundalini Yoga er for alle som ønsker å gå gjennom livet med nyttige verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen. Kundalini Yoga ble holdt hemmelig og kun forbeholdt noen utvalgte grupper frem til 1969. Da Yogaformen ble brakt til Vesten/California og det ble lært åpent ut for å forberede verden på de store endringene som ville komme for menneskeheten med overgangen fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder.
KundaliniYoga er en kriya basert Yogaform.
Hver time avsluttes med avspenning, Rainstick & Gong. Jeg gleder meg! Hjertelig velkommen!
For påmelding, send mail: annemoneshjerte@gmail.com eller send sms: 988 40 811 Jeg trenger da ditt navn, adresse, mail og mobil. Du må ha betalt tilsendt faktura innen en uke før kursstart om ikke annet er avtalt. Har du spørsmål eller lurer på noe, trenger du å dele opp betalingen mm - ta kontakt med meg.
©

Holotropic Breathwork Workshop i Norge

8. - 10. desember 2023 på Spikern, Ytre Enebakk
(fredag - søndag,2 overnattinger i delt rom + mat) 

11. - 13. februar 2024 på Spikern, Ytre Enebakk (fredag - søndag, 2 overnattinger i delt rom + mat)

12. - 14. april 2024 på Spikern, Ytre Enebakk
(fredag - søndag, 2 overnattinger i delt rom + mat)

26. - 29. september 2024 på Spikern, Ytre Enebakk (torsdag - søndag, 3 overnattinger i delt rom + mat). NB! DOBBEL WORKSHOP

15. - 17. november 2024 på Spikern, Ytre Enebakk (fredag - søndag, 2 overnattinger i delt rom + mat) 


Holotropisk Pust Norge - Vi, dvs Marianne og Tina, arrangerer Holotropic Breathwork Workshop, omgitt av den norske vakre naturen🍀🌿

Holotropic Breathwork er en kraftfull metode for selvutvikling og healing. Her integreres moderne bevissthetsforskning, antropologi, forskjellige typer dybdepsykologi, transpersonlig psykologi, østlig spirituell praksis og universelle mysterie-tradisjoner. 

Holotropic kommer fra det greske, Holos: helhet og Trepein: å bevege seg i retning av. Til sammen gir de meningen: Bevege seg mot helhet. Prosessen guides på denne måten av den indre visdommen, den indre healer, og innholdet og kvaliteten er unik for hver enkelt deltager.

Dr. Stanislav Grof er grunnleggeren av Holotropic Breathwork og er en kjent banebrytende forsker i klinisk bruk av LSD i psykoterapi. Han er også kjent som grunnleggeren, med Abraham Maslow, av
bevegelsen Transpersonal Psychology. Han er, ifølge Ken Wilber, "uten tvil verden største nålevende psykiater." Grofs kliniske forskning med LSD var lovende, men på grunn av misbruk i befolkningen ble substansen forbudt å bruke i 1967 og den kliniske forskningen ble derfor avsluttet i 1975. Dette førte til at han viet sin oppmerksomhet til andre metoder, som også omfattet ikke-ordinær bevissthet. Han startet med bruk av dyp og rask pust sammen med musikk som metode. Dette er grunnlaget for Holotropic Breathwork, som Stan Grof utviklet med sin kone Christina Grof. De startet med Holotropic Breathwork Workshops i 1976. Selv om det ved disse metodene finnes mange likheter både i settingen og intensjonen, involveres ikke substanser under Holotropic Breathwork.

Dette er en metode hvor man kombinerer dyp, rask pust med intens og drivende musikk for å komme inn i en utvidet bevissthetstilstand. Denne tilstanden gjør det lettere å få tilgang til det ubevisste i mennesket. Holotropic Breathwork har som mål å forene kropp og sinn, noe som som gir tilgang til ubevisste minner og opplevelser, som kan være fraværende under ordinær bevissthet. Målet er helhet, helbredelse og dyp indre visdom. 

Den indre healeren er det viktigste konseptet i Holotropic Breathwork. Som en evolusjonær livskraft, tilstede i oss alle, gjør den sitt arbeid for å gi økt bevissthet, helhet og helbredelse. Holotropic
Breathwork opererer under prinsippet om at vi er vår egen beste healer. Hovedprinsippet er at healing kommer fra pusterens indre. I den holotropiske modellen har man full tillit til akkurat dette. Grof mener det finnes en indre radarfunksjon i menneskets psyke. Denne kan velge de mest relevante erfaringer vi trenger på akkurat et bestemt tidspunkt i vår utvikling. Ingen kan på forhånd vite hva den erfaringer er.
I Holotropic Breathwork jobbes det i par, med en som "puster" og den andre som "sitter". 
Selve metoden består av enkel teknikk: en dypere og raskere pust kombinert med intens, kraftfull musikk, satt sammen på en spesiell måte. Med lukkende øyne og liggende på en madrass tar den enkelte deltager utgangspunkt i pusten og musikken i rommet. På denne måten får vedkommende tilgang til endret bevissthetstilstand, som aktiverer menneskets egen naturlige healingsprosess. Selve pustesesjonen varer i ca. to-tre timer. Senere bytter pusteren og sitteren roller. 

Noen mennesker kommer til en Holotropic Breathwork Workshop som siste utvei eller når de er i en spirituell krise. I slike tilfeller er det indre arbeidet ikke bare et ønske for dem, men en nødvendighet.
De ønsker eller trenger å gi seg over til den indre prosessen. For andre mennesker kan en workshop være et sted de kan være fullt og helt seg selv og hvor de kan gi uttrykk for noe de har strevd med over tid. Videre kan andre se på Holotropic Breathwork som en spirituell praksis og ha som rutine å delta på en workshop et par ganger årlig. Det blir mer og mer vanlig at terapeuter og psykologer anbefaler Holotropic Breathwork som ledd i behandlingen. 

Under en workshop gis ingen forventninger til opplevelser. Det er ikke på noen måte aktuelt å forutse hva som kan komme til overflaten. Fasilitatorer sier gang på gang at det er viktig å gi slipp på en eventuell agenda og heller la seg selv bli overrasket. Den indre healeren vil velge det som skal utforskes, hva som trenger healing og hvilken lærdom som vil komme. Pustingen bringer opp akkurat det han/hun trenger å erfare på det tidspunktet. Dette kan komme fra hvilket som helst bevissthetsnivå avhengig av hva pusteren trenger. Det som betyr noe er at pusteren får akkurat den opplevelsen på
akkurat den dagen. 

Under en workshop har deltakerne anledning til å uttrykke eget sinne og kan lage så mye lyd de har behov for. Opplevelser av for eksempel voldelige følelser kan oppstå under pustingen, men prosessen er ikke voldelig. Alle som deltar på en workshop har bestemt seg for å møte seg selv, hvilket også omfatter deres skyggesider, slik at de kan oppleve mer fred i deres vanlige liv. Sinne er bare en av mange opplevelser, som kan oppstå under pustingen. Noen opplever tristhet, sorg, sårbarhet, visdom og undring, så vel som fred, glede og lekenhet. 

Dype prosesser krever tid til integrering. Dette er grunnen til at Holotropic Breathwork Workshops som oftest arrangeres med overnatting, eller i alle fall som heldagsarrangementer. Dette legger forholdene til rette for at deltakerne kan gå inn i dype prosesser og har tid til å fullføre opplevelsene. Før deltakerne forlater workshopen skal de være godt jordet. Dette krever integreringsarbeid etter pustingen, som blant annet å tegne mandalaer, deling i grupper, dans og bevegelse, noen ganger turer i naturen, samt eventuelle individuelle samtaler. 

Holotropic Breathwork ledes av fasilitatorer som er trenet gjennom Grof Transpersonal Training (GTT).
Workshops kan kun arrangeres og drives av personer som er sertifisert av GTT.
Fasilitatorer vil være tilgjengelige gjennom hele økten og hvis pusteren føler at han/hun ikke er ferdig når økten er under avslutning. De er ikke healere eller terapeuter, men kan heller sammenlignes med jordmødre, som er der for å støtte prosessens iboende visdom. Å fasilitere under en Holotropic Breathwork Workshop er intenst. Grof har en gang sagt at grunnen til at prosessen for å få sertifisering som fasilitator tar lang tid, er at det tar minst to år å innse hvor lite man vet.
Fasilitatorene tilrettelegger, forklarer metoden, skaper trygghet, støtter prosessen og samtaler med deltagerne om de trenger eller ønsker dette gjennom hele workshopen. De er spesielt trenet i å «ikke-vite». Hver deltaker, som forlater en workshop skal føle en forsterket personlig kraft ved å ha opplevd at
alle svarene finnes i deres eget indre. Fasilitatoren er der for å hjelpe, støtte og oppmuntre pusteren til å finne sin egen måte eller vei. Praksisen er helt enkelt å ikke vite og holde rom for de som puster slik at de kan finne svarene selv. 

Det kreves ingenting for å delta. Kun en alminnelig god helse. Bli med på en reise til ditt indre univers og oppdag nye sider av deg selv. Få løst opp eventuelle spenninger eller problemer, som kan være vanskelige å løse på det kognitive plan. 

"Stanislav Grof is one of the most important pioneers in the scientific understanding of consciousness. He and his wife, Christina, have contributed both to its intellectual and experiential understanding through their work with Holotropic Breathwork."     Deepak Chopra 

Jeg pleier å si: "I love the release and the profound healing in this work. Not the pain, but the release..."

Denne helgen lager vi også Mandalaer, danser, Stalking Awareness i naturen og hyggelig samvær med likesinnede❤️
Badstue og friske bad hører med til helgens opplevelse om du ønsker det. 

Workshopen starter fredag kl.18 og varer til kl.16 på på søndag.

Kjenner du at du har lyst til å være med? Er det noe du lurer på? Ta kontakt. 
Har du lyst til å delta trenger jeg navn, adresse, mail og mobil. 

Jeg håper å høre fra deg❤️


© Holotropisk Pust Norge


Sjamanisme - basic


INNFØRINGSKURS I SJAMANISME

INNFØRINGSKURS I SJAMANISME

Dato kommer.......

Arrangeres av: Holotropisk Pust Norge, HJERTEVERKSTEDET og Holotropic Breathwork Norway

INNFØRINGSKURS I SJAMANISME

På dette kurset vil du få en innføring i tradisjonelle sjamanistiske metoder for å bli kjent med din indre verden. Sjamanismen bygger på urfolkenes gamle tradisjoner hvor de med sin intuisjon skaper balanse mellom natur, mennesker og andre dimensjoner. De har en indre bevissthet om at visdommen ligger i den enkelte og at vi selv innehar kraften til å skape vårt eget liv. Vi vil på disse dagene dele noen teknikker med deg:

Meditasjon og avspenning
Vi ønsker å dele ulike måter å skape en indre ro og balanse ved å meditere i felleskap. Dette vil også være en god start på de andre aktivitetene vi vil jobbe med på kurset. Dette innebærer også "stalking awareness", som handler om nærvær i naturen.

Trommereiser
I sinnet foregår det en uendelig monolog hele tiden. Dette er helt vanlig, men kan oppleves slitsomt når denne dialogen overtar fokus og skaper stress i kroppen. Jeg burde, jeg må, har jeg husket, etc. Trommer, rasler og sang brukes som en type avledningsmanøver slik at «the monkey mind» kan stilne. Lyden av trommer, som gjenskaper jordas rytme eller/ og dine egne hjerteslag gjør at du kan komme inn i en meditativ tilstand. Hjerne-bølgene vil gå fra Beta-bølger (våken og alert) til Alpha-bølger (indre ro) og deretter Theta-bølger (avspenning og meditasjon).

Bli kjent med dine kraftdyr
I sjamanismen har kraftdyr en stor rolle. Vi har alle kraftdyr. I perioder har vi flere og flere ulike typer. Andre ganger har vi kanskje bare en som følger oss i en lengre periode. Kraftdyr representerer oss selv og våre kvaliteter og egenskaper. De dukker opp og støtter og veileder oss når vi har behov for de kvaliteter og egenskaper de er i sterk besittelse av. Ved å bli dette mer bevisst kan vi kommunisere med dem og motta gode råd og finne kraft vi ikke ante vi hadde tilgang på.

Møte egne veiledere
For å klare å lytte innover, få kontakt med egen sannhet og visdom, blir du i sjamanismen introdusert for dine egne veiledere/ dine indre guider. Dette er din sjels stemme som ønsker å vise deg hva som ligger bakenfor frykt og innarbeidede mønstre. Hendelser i barndommen eller voksenlivet kan ha medført at du føler at du egentlig ikke gjør det du ønsker ønsker, føler en tomhet eller leter etter mening. En veileder kan ta ulike former. For noen er de i form av en religiøs skikkelse. For andre en vismann/ viskvinne. Din sjel vil alltid veilede deg på en måte som gir mening og gjenklang.

Erfare ulike dimensjoner
Ifølge sjamanismen finnes 4 ulike dimensjoner/ verdener. Kraftdyrene finner vi i «The Lower World og veilederne i «The Upper World». I «The Middel World» er hvor vår daglige væren befinner seg, altså vårt daglige liv. Det finnes en siste verden, «The Under World», hvor fragmenter av oss selv kan havne etter traumatiske hendelser, ulykker og sykdom.

Bålseremoni
Vi vil samles rundt bålet til en seremoni.Deling
På slutten av helgen vil vi alle samles for deling av inntrykk og opplevelser. Du velger hva du ønsker å dele med gruppen. Hensikten med delingen er at din historie kan gi gjenklang hos andre og ved å dele i fellesskap kan det bli lettere for deg å integrere hva du selv har opplevd.

Denne helgen lager vi Mandalaer, danser, har Stalking Awareness i naturen og hyggelig samvær med likesinnede. Deilig badstue og friske bad i Lyseren hører med til helgens opplevelse om du ønsker det.

Vi, Marianne og Tina, er begge Advanced Shamanic Practitioners, Shamanic Counsellors og Transpersonal Therapists fra Irish Center for Shamanic and Transpersonal Studies.

Kjenner du at du har lyst til å være med? Er det noe du lurer på? Ta kontakt med en av oss:

Marianne Pedersen - Mobil: 988 40 811
annemoneshjerte@gmail.com
www.annemone.no

Tina Helen Reklev - Mobil: 977 15 354
tina.reklev@hotmail.com
www.tinahelen.no

Workshop med overnatting og vegansk mat koster:
Workshop: NOK 2800,-
Mat og overnatting, mm: NOK 2000,-
Totalpris: NOK 4800,-


Din plass på workshopen er sikret når du har betalt.

Til informasjon vil workshopen bli gjennomført i tråd med FHI sine avstandskrav og smittevern.

Har du lyst til å delta, gi oss beskjed. Vi trenger da navn, adresse, mail og mobil.

Vi håper på å høre fra deg
Varm hilsen fra
Tina&Marianne

Link til FB:  https://fb.me/e/3uKZq1U0V