KURS

Jeg holder kurs, både dag, helg, kveld. 
Se også informasjon om kurs og kommende arrangementer på forsiden.
Jeg reiser med små grupper på Holotropisk Pust helgekurs i Irland.
Ønsker du helgekurs, dagskurs eller kveldskurs i noe av det jeg tilbyr der du bor? Ta kontakt!

  Yin Yoga kurs i Ski høsten -20

Når: Kommer 

Hvor: Åsenveien 1, (3.etg./innerst i gangen), 1400 Ski 

Pris:  Kommer           Nivå: Nybegynner&Litt øvet


Yin Yoga er en rolig yogaform som har sitt fundament i Taoismen og Tradisjonell Kinesisk Medisin(TKM) med fokus på yin-vev som bindevev, ligamenter samt indre organer og meridianer/de fem elementer og heartfulness(vel, de fleste kaller det mindfulness).


Vi ligger lenge(3-5min) i hver stillingen og disse tilpasses hver enkelt person ved behov for dette. I stedet for å streve etter kontroll av kropp og pust, så har vi et fokus på å observere og akseptere hva som skjer når vi slapper av og lar kroppen hvile mykt inn i stillingen. Vi gir slipp på stress og spenninger og kan oppleve dyp avspenning og indre ro.


Hver time avsluttes med avspenning, Rainstick & Gong.


Aktiv avspenning handler om å gi slipp på spenninger. En stund med yoga, meditasjon og/eller pusteøvelser kan være nok til å skape ro, redusere stress og gi deg mer styrke og glede.


Jeg opplever at Yin Yoga gir meg en sterk tilstedeværelse, økt bevissthet og indre ro - jeg vender oppmerksomheten dypt innover og lander i meg selv.

Alle kan gjøre Yin Yoga. Er du tresset, sover dårlig, frodig, utmattet eller stiv i kroppen og tror yoga ikker er noe for deg - kom, du kan få det bedre med denne formen for Yoga. Øvelsene er enkle, slik at alle kan delta. Du trenger ikke å være myk eller i god form for å være med på kurset. I kurset blir det lagt vekt på at du lærer øvelser og teknikker som du kan fortsette å bruke på egenhånd etter kursets slutt.


Jeg gleder meg og ønsker deg hjertelig velkommen!


For påmelding, send mail: annemoneshjerte@gmail.com eller send sms: 988 40 811 Jeg trenger da ditt navn, adresse, mail og mobil. Du må ha betalt tilsendt faktura innen en uke før kursstart om ikke annet er avtalt. Har du spørsmål eller lurer på noe, trenger du å dele opp betalingen mm - ta kontakt med meg.

      Holotropic Breathwork Workshop i Irland 

Har du lyst å være med på Holotropic Breathwork Workshop på Dunderry Park i Irland? Dato kommer her.

Dette er et veldig populært kurs og det er alltid venteliste til denne kurshelgen. Om du har lyst å være med så gi meg beskjed, jeg trenger da adresse, mail og mobil. Selve kurset med overnatting og mat koster €325(ca 3250 Nkr).

Gi beskjed om du vil være med før du bestiller fly. NB! Din plass på kurset er ikke sikret før du har fått beskjed at det er ledig plass og har betalt depositum(eller hele beløpet) .
På Dunderry Park er du i en trygg space og vil få den hjelp og støtte du måtte trenge. Denne måten å jobbe på er dypt arbeid, det er alltid din indre healer som vet hva du trenger å jobbe med. Du kan forløse på mange plan og få dypere innsikt i deg selv.
Alle som hjelper til denne helgen har en grundig utdannelse gjennom Grof Transpersonal Training. Det er psykiateren Stanislav Grof, med sin Christina, som har utviklet og jobbet med Holotropic Breathwork gjennom et langt liv.

Jeg pleier å si: "I love the release and the profound healing in this work. Not the pain, but the release...." Denne helgen blir det også Mandala-arbeid, dans, trommereise, naturarbeid og hyggelig samvær med likesinnede.

"Stanislav Grof is one of the most important pioneers in the scientific understanding of consciousness. He and his wife, Christina, have contributed both to its intellectual and experiential understanding through their work with Holotropic Breathwork." Deepak Chopra

Les om Holotropic  Breathwork her på min website. Kjenner du at du har lyst til å være med? Er det noe du lurer på? Ta kontakt!

Holotropic Breathwork Workshop i Norge

28. - 30. august 2020 på Spikern i Ytre Enebakk 

2. - 4. oktober 2020 på Spikern i Ytre Enebakk 

27. - 29. november 2020 på Spikern i Ytre Enebakk (fullt)

Holotropisk Pust Norge - Vi, dvs Marianne og Tina, arrangerer Holotropic Breathwork Workshop, omgitt av den norske vakre naturen🍀🌿

Holotropic Breathwork er en kraftfull metode for selvutvikling og healing. Her integreres moderne bevissthetsforskning, antropologi, forskjellige typer dybdepsykologi, transpersonlig psykologi, østlig spirituell praksis og universelle mysterie-tradisjoner. 

Holotropic kommer fra det greske, Holos: helhet og Trepein: å bevege seg i retning av. Til sammen gir de meningen: Bevege seg mot helhet. Prosessen guides på denne måten av den indre visdommen, den indre healer, og innholdet og kvaliteten er unik for hver enkelt deltager.

Dr. Stanislav Grof er grunnleggeren av Holotropic Breathwork og er en kjent banebrytende forsker i klinisk bruk av LSD i psykoterapi. Han er også kjent som grunnleggeren, med Abraham Maslow, av
bevegelsen Transpersonal Psychology. Han er, ifølge Ken Wilber, "uten tvil verden største nålevende psykiater." Grofs kliniske forskning med LSD var lovende, men på grunn av misbruk i befolkningen ble substansen forbudt å bruke i 1967 og den kliniske forskningen ble derfor avsluttet i 1975. Dette førte til at han viet sin oppmerksomhet til andre metoder, som også omfattet ikke-ordinær bevissthet. Han startet med bruk av dyp og rask pust sammen med musikk som metode. Dette er grunnlaget for Holotropic Breathwork, som Stan Grof utviklet med sin kone Christina Grof. De startet med Holotropic Breathwork Workshops i 1976. Selv om det ved disse metodene finnes mange likheter både i settingen og intensjonen, involveres ikke substanser under Holotropic Breathwork.

Dette er en metode hvor man kombinerer dyp, rask pust med intens og drivende musikk for å komme inn i en utvidet bevissthetstilstand. Denne tilstanden gjør det lettere å få tilgang til det ubevisste i mennesket. Holotropic Breathwork har som mål å forene kropp og sinn, noe som som gir tilgang til ubevisste minner og opplevelser, som kan være fraværende under ordinær bevissthet. Målet er helhet, helbredelse og dyp indre visdom. 

Den indre healeren er det viktigste konseptet i Holotropic Breathwork. Som en evolusjonær livskraft, tilstede i oss alle, gjør den sitt arbeid for å gi økt bevissthet, helhet og helbredelse. Holotropic
Breathwork opererer under prinsippet om at vi er vår egen beste healer. Hovedprinsippet er at healing kommer fra pusterens indre. I den holotropiske modellen har man full tillit til akkurat dette. Grof mener det finnes en indre radarfunksjon i menneskets psyke. Denne kan velge de mest relevante erfaringer vi trenger på akkurat et bestemt tidspunkt i vår utvikling. Ingen kan på forhånd vite hva den erfaringer er.
I Holotropic Breathwork jobbes det i par, med en som "puster" og den andre som "sitter". 
Selve metoden består av enkel teknikk: en dypere og raskere pust kombinert med intens, kraftfull musikk, satt sammen på en spesiell måte. Med lukkende øyne og liggende på en madrass tar den enkelte deltager utgangspunkt i pusten og musikken i rommet. På denne måten får vedkommende tilgang til endret bevissthetstilstand, som aktiverer menneskets egen naturlige healingsprosess. Selve pustesesjonen varer i ca. to-tre timer. Senere bytter pusteren og sitteren roller. 

Noen mennesker kommer til en Holotropic Breathwork Workshop som siste utvei eller når de er i en spirituell krise. I slike tilfeller er det indre arbeidet ikke bare et ønske for dem, men en nødvendighet.
De ønsker eller trenger å gi seg over til den indre prosessen. For andre mennesker kan en workshop være et sted de kan være fullt og helt seg selv og hvor de kan gi uttrykk for noe de har strevd med over tid. Videre kan andre se på Holotropic Breathwork som en spirituell praksis og ha som rutine å delta på en workshop et par ganger årlig. Det blir mer og mer vanlig at terapeuter og psykologer anbefaler Holotropic Breathwork som ledd i behandlingen. 

Under en workshop gis ingen forventninger til opplevelser. Det er ikke på noen måte aktuelt å forutse hva som kan komme til overflaten. Fasilitatorer sier gang på gang at det er viktig å gi slipp på en eventuell agenda og heller la seg selv bli overrasket. Den indre healeren vil velge det som skal utforskes, hva som trenger healing og hvilken lærdom som vil komme. Pustingen bringer opp akkurat det han/hun trenger å erfare på det tidspunktet. Dette kan komme fra hvilket som helst bevissthetsnivå avhengig av hva pusteren trenger. Det som betyr noe er at pusteren får akkurat den opplevelsen på
akkurat den dagen. 

Under en workshop har deltakerne anledning til å uttrykke eget sinne og kan lage så mye lyd de har behov for. Opplevelser av for eksempel voldelige følelser kan oppstå under pustingen, men prosessen er ikke voldelig. Alle som deltar på en workshop har bestemt seg for å møte seg selv, hvilket også omfatter deres skyggesider, slik at de kan oppleve mer fred i deres vanlige liv. Sinne er bare en av mange opplevelser, som kan oppstå under pustingen. Noen opplever tristhet, sorg, sårbarhet, visdom og undring, så vel som fred, glede og lekenhet. 

Dype prosesser krever tid til integrering. Dette er grunnen til at Holotropic Breathwork Workshops som oftest arrangeres med overnatting, eller i alle fall som heldagsarrangementer. Dette legger forholdene til rette for at deltakerne kan gå inn i dype prosesser og har tid til å fullføre opplevelsene. Før deltakerne forlater workshopen skal de være godt jordet. Dette krever integreringsarbeid etter pustingen, som blant annet å tegne mandalaer, deling i grupper, dans og bevegelse, noen ganger turer i naturen, samt eventuelle individuelle samtaler. 

Holotropic Breathwork ledes av fasilitatorer som er trenet gjennom Grof Transpersonal Training (GTT).
Workshops kan kun arrangeres og drives av personer som er sertifisert av GTT.
Fasilitatorer vil være tilgjengelige gjennom hele økten og hvis pusteren føler at han/hun ikke er ferdig når økten er under avslutning. De er ikke healere eller terapeuter, men kan heller sammenlignes med jordmødre, som er der for å støtte prosessens iboende visdom. Å fasilitere under en Holotropic Breathwork Workshop er intenst. Grof har en gang sagt at grunnen til at prosessen for å få sertifisering som fasilitator tar lang tid, er at det tar minst to år å innse hvor lite man vet.
Fasilitatorene tilrettelegger, forklarer metoden, skaper trygghet, støtter prosessen og samtaler med deltagerne om de trenger eller ønsker dette gjennom hele workshopen. De er spesielt trenet i å «ikke-vite». Hver deltaker, som forlater en workshop skal føle en forsterket personlig kraft ved å ha opplevd at
alle svarene finnes i deres eget indre. Fasilitatoren er der for å hjelpe, støtte og oppmuntre pusteren til å finne sin egen måte eller vei. Praksisen er helt enkelt å ikke vite og holde rom for de som puster slik at de kan finne svarene selv. 

Det kreves ingenting for å delta. Kun en alminnelig god helse. Bli med på en reise til ditt indre univers og oppdag nye sider av deg selv. Få løst opp eventuelle spenninger eller problemer, som kan være vanskelige å løse på det kognitive plan. 

"Stanislav Grof is one of the most important pioneers in the scientific understanding of consciousness. He and his wife, Christina, have contributed both to its intellectual and experiential understanding through their work with Holotropic Breathwork."     Deepak Chopra 

Jeg pleier å si: "I love the release and the profound healing in this work. Not the pain, but the release..."

Denne helgen lager vi også Mandalaer, danser, Stalking Awareness i naturen og hyggelig samvær med likesinnede❤️
Badstue og friske bad i Lyseren hører med til helgens opplevelse om du ønsker det. 

Workshopen starter fredag kl.18 og varer til kl.16 på søndag. 

Workshop med overnatting og vegansk mat koster: 
Workshop: NOK 2800,-
Mat&overnatting mm: NOK 2000,-
Totalpris: NOK 4800,-

Din plass på workshopen er sikret når du har betalt. 

Til informasjon: 
Dersom vi må avlyse workshopen pga Covid -19, så kan du endre din deltagelse til en annen helg, 
eventuelt få pengene tilbake. 

Kjenner du at du har lyst til å være med? Er det noe du lurer på? Ta kontakt. 
Har du lyst til å delta trenger jeg navn, adresse, mail og mobil. 

Jeg håper å høre fra deg❤️


Sjamanisme - basic


🌀Denne dagen får du innføring i den klassiske sjamanistiske reisen. Dette for at du skal kunne få kontakt med dine kraftdyr og åndelige veiledere.

🌀Alle kan lære å bruke disse teknikkene. Du lærer å åpne vei for direkte kontakt med den delen av deg som vet hva du trenger. Dette er din indre visdom og indre healer. Du kan på denne måten oppnå en dypere forståelse for hvem du er.

🌀Dine kraftdyr og åndelige veiledere kan gi deg hjelp, veiledning, kraft og visdom til å håndtere livet på flere måter. I sjamanismen snakker vi om flere verdener; den øvre, den i midten, den lavere og underverden.
Du vil bla lære å kommunisere med dine åndelige veiledere i den øvre verden og dine kraftdyr i den lavere verden. Denne måten å arbeidet på er intens, dypt og spennende. 

🌀Sjamanisme er den eldste åndelige og helbredende praksis på planeten og den dateres 50.000 år tilbake. Å være menneske er å bli såret. Sjamanistisk praksis og teknikker kan hjelpe oss til å bli hele igjen som mennesker. Vi kan å få en dypere kontakt med oss selv, hverandre, jorden og til det store mysteriet som vi alle er en del av. 

🌀Sjamanistiske erfaringer er en del av hverdagen. De består av sykluser av fødsel, død og gjenfødsel. Dette mønsteret gjentas gjennom hele livet. Når noe dør blir noe annet født. Denne tradisjonen har vokst frem gjennom vår dype forbindelse til vår alles mor - Moder Jord - PachaMama. 

🌀Du trenger ingen erfaring med Sjamanisme for å delta. Du lærer teknikker og verktøy som du selv kan bruke videre i livet. Det er du som gjør arbeidet. Jeg er kun en veileder. Tromme og rasle er verktøy som brukes. 

🌀Det blir også Mandala-arbeid, musikk, meditasjon, bevegelse, enkel bålsermoni og hyggelig samvær med likesinnede.
🌀Workshop: kr. 1200,-
inkl. te, kaffe, frukt, nøtter og sjokolade
Ta med egen lunsj.
🌀Ta kontakt om du har spørsmål.
Velkommen♥️
Marianne